برای اولین بار یک زن مسلمان توانست با کسب اکثریت آراء در آلمان به ریاست پارلمان یکی از ایالت‌ های جنوب این کشور درآید.

به گزارش پرس شیعه؛ یک زن از حزب سبز‌های آلمان به عنوان اولین نماینده زن و اولین مسلمان به عنوان رئیس مجلس ایالتی بادن وورتمبرگ انتخاب شد.

خانم «محترم آراس» (Mohterem Aras ) اولین مسلمانی است که رئیس یک پارلمان ایالتی شده است.

وی ۵۰ ساله و اصالتا اهل ترکیه است که با ۹۶ رأی موافق در مقابل ۳۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به ریاست این ایالت در جنوب آلمان درآمد.

این انتخاب در حالی است که در این مجلس از این دوره حزب اسلام ستیز و افراطی آلترناتیو برای آلمان نیز حضور دارد.

محترم آراس گفته است: تا زمانی که این حزب در چارچوب قوانین مجلس ایالت رفتار کند، من رفتار درست و صحیح را نیز با آنها خواهم داشت.

گفتنی است حزب سبز‌ها در انتخابات امسال در این ایالت پیشتاز بوده است. از مجموع ۱۴۳ نماینده، حزب AfD نیز ۱۹ صندلی را در اختیار دارد.