یک دختر مسلمان در مدرسه لوس اوسوس در ایالت کالیفرنیای آمریکا در کتاب سالانه این مدرسه داعش معرفی شده است!

به گزارش پرس شیعه؛ کتاب سالانه یکی از دبیرستان‌ های آمریکا که حاوی عکس و نام دانش‌آموزان طی یک سال است، بحث برانگیز شد. این کتاب زیر عکس یک دختر دانش‌آموزان مسلمان، نوشته است داعش!

این دختر مسلمان که «بیان زحلف» ‌نام دارد، از دانش‌آموزان مدرسه لوس اوسوس شهر رانشو کوکامونجا در ایالات کالیفرنیا است.

این دختر عکسی از کتاب را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد و زیر آن نوشت: به گمانم نامم در کتاب سالانه داعش است. این عکس نشان می‌دهد که زیر اسم دختر نوشته شده: «Isis Philips».

در پستی دیگر در شبکه اجتماعی فیسبوک، بیان زحلف نوشته است: من شوکه شده‌ام، از این‌که کتاب سالانه به این شکل منتشر شده، احساس تهوع دارم. می‌توانستند با من تماس بگیرند و بگویند اشتباه چاپی به وجود آمده، اما من این مساله را دیگر باور ندارم، باید واقع‌بین بود.

پدید‌آورندگان کتاب سالانه که «داستان ما» ‌ نام دارد، در توئیتر به خاطر این اشتباه پوزش خواهی کردند و نوشتند: از آن‌چه پیش آمده بسیار متاسف هستیم، ما مسئول پدید آوردن این کتاب بودیم و به خاطر اشتباه در نوشتن اسم، در عمل به مسئولیت خود شکست خوردیم.

آن‌ها ادامه داده‌اند: این مساله غیر قابل بخشش است، اما ما با هماهنگی مدرسه و دفتر منطقه برای تصحیح اشتباه اقدام کردیم، باید از صحت همه نام‌ها مطمئن می‌شدیم، اشتباه عمدی نبود.