نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: سمت و سو دادن به وقف از جمله وظایف اوقاف است؛ بسیاری از فعالیت های امروزی باید با وقف احیاء شود.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در استانداری اظهار داشت: یکی از مکانهایی که مسوولان اوقاف باید آن را شناسایی کنند، شناسایی موقوفات است و هرچه قدمت شهرها بیشتر باشد این معنا بیشتر احساس می شود.

وی  با اشاره به نقش مدیران  اوقاف افزود: یک مدیر در عرصه اوقاف باید انسانی شجاع، قوی و بصیر باشد تا بتواند این امانت را حفظ کند و به مقصد خود برساند؛ اوقاف در نشاط مساجد نقش اساسی دارد و می تواند در توسعه حوزه علمیه و نشاط بخشیدن به شرایط آن نقش جدی داشته باشد و واقفان نیز به این موضوع توجه جدی داشته اند و در جامعه امروز نیاز به حضور جدی تر اوقاف هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: اوقاف در نشاط معنوی و ترویج قرائت معارف قرآنی، معارف اهل بیتی و در اقامه جماعت و جمعه و حضور تبلیغی می تواند نقش داشته باشد و یکی از رسالتهای سازمان تبلیغات،اوقاف و حوزه علمیه فعالیت در این بخش است.

آیت الله عابدینی مطرح کرد: مساجد را برای نمازگزار به صورت مطلوب فراهم سازیم و فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی داشته باشیم؛ یکی از وظایف اوقاف این است که خود را زنده نگه دارد و باید فعالیت جدی در ترویج فرهنگ وقف داشته باشد.

وی گفت: جهت و سمت و سو دادن به وقف از جمله وظایف اوقاف است؛ بسیاری از فعالیتهای امروزی باید با وقف احیاء شود و جهت دادن به وقف براساس نیازهای امروز وظیفه مسوولان وقف و مدیران آن است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: فعالیتهای فرهنگی و منش فرهنگی مدیر کل سابق اوقاف و امور خیریه خوب بوده و شاهد فعالیتهای ارزشمندی در این زمینه بودیم.