در چارچوب ادامه عملیات بازگشت آوارگان سوری مستقر در لبنان به کشور خود این بار ۴۴۸ آواره سوری منطقه عرسال لبنان را ترک می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، گروه جدیدی از آوارگان سوری از طریق منطقه وادی حمید در حال ترک منطقه عرسال هستند و پیش بینی می شود که ۴۴۸ تن از این آواره ها به سمت مناطق فلیطا، رأس المعره و حوش عرب واقع در القلمون سوریه حرکت کنند.

صلیب سرخ لبنان نیز کمک های پزشکی لازم را از طریق گشت های سیار در این مناطق در کنار نیروهای امنیتی لبنان ارائه می دهد.

پیشتر نیز گروه هایی از آوارگان سوری از طریق گذرگاه «المصنع» به مناطق محل سکونت خود در سوریه باز گشتند. قبل از آن نیز یک گروه ۳۰۰ نفری از آوارگان سوری خاک لبنان را به سمت کشور خود ترک کرده بودند.