امیر کویت که به چین سفر کرده بر لزوم تقویت روابط اقتصادی چین و کویت تأکید کرد و گفت از زمانی که کشورش عضویت غیردائم شورای امنیت را به دست آورده هماهنگی سیاسی با چین افزایش پیدا کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شینهوا، «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت در سفرش به چین در گفتگو با خبرگزاری شینهوا بر لزوم تقویت روابط راهبردی کویت و چین تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به همکاری های مشترک اقتصادی میان دو کشور و چشم انداز کویت برای تبدیل شدن به یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی گفت که کویت انتظار دارد تا چین در ایجاد یک پایگاه اقتصادی مهم در حاشیه خلیج فارس نقش مهمی بازی کند و سطح روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود با کویت را ارتقا دهد.

امیر کویت همچنین خواستار سرمایه گذاری کویت در شهر «حریر» و منطقه صنعتی و فناوری پیشرفته در شمال کویت شد و گفت: امیدواریم چین و دیگر شرکای اقتصادی در توسعه این منطقه مشارکت داشته باشند زیرا این منطقه راهبردی ۱۰ درصد از مساحت کل کشور کویت را شامل می شود.

در خصوص مسائل سیاسی هم امیر گویت گفت که همکاری های دو کشور در بالاترین سطح در جریان است و دست یابی کویت به کرسی غیر دائمی در شورای امنیت این هماهنگی را افزایش داده است و با توجه به اینکه منطقه و جهان با شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی دقیق و خطرناکی دست و پنجه نرم می کند نیاز به مشاوره و هماهنگی افزایش پیدا می کند.