رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که اگر انتخابات آتی این کشور پر از تقلب باشد دیگر حامیان خارجی افغانستان از این روند حمایت نخواهند کرد.

 به گزارش پرس شیعه به نقل از اطلس، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با تاکید بر شفافیت انتخابات آینده این کشور اعلام کرد که اگر انتخابات پر از تقلب و چالش باشد، دیگر حامیان خارجی افغانستان از روند انتخابات این کشور حمایت نخواهند کرد.

وی که در نشستی درباره چگونگی نقش زنان در روند انتخابات در کابل سخن می گفت، اعلام کرد که نتایج انتخابات گذشته هنوز هم فضای سنگین و نامساعدی را در جامعه ایجاد کرده و در انتخابات آینده باید حق مردم داده شود.

به گفته رئیس اجرایی افغانستان جنگ در این کشور توسط گروه هایی صورت می گیرد که به انتخابات باور ندارند و اگر انتخابات به صورت شفاف برگزار نشود، این گروه‌ها برای تقویت خود از بی‌اعتمادی مردم به روند انتخابات، سود خواهند برد.

عبدالله همچنین گفت که اگر مردم افغانستان از رأی دادن که طبیعی‌ترین حق‌ آنهاست، محروم شوند، آمدن صلح به این کشور نیز یک امر واهی بیش نخواهد بود.

وی تاکید کرد که همکاران بین‌المللی افغانستان از مالیات های مردم کشور خودشان انتخابات این کشور را تأمین مالی می‌کنند، اگر انتخابات افغانستان پر از تقلب و چالش باشد، دیگر این حامیان، چنین پروسه‌ پر تقلبی را حمایت نخواهند کرد.

درهمین‌حال، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این نشست اطمینان داد که انتخابات آینده این کشور به صورت شفاف برگزار خواهد شد.