صدها نفر از هواداران مقتدی صدر، رهبر جریان صدر دیروز پنجشنبه در اعتراض به ناتوانی دولت در تأمین امنیت، در بغداد تظاهرات کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ شرکت کنندگان در این تظاهرات که یک روز پس از “خونین ترین حادثه سال”، در شهرک صدر در شرق بغداد به راه افتاد، پلارکاردهایی در دست داشتند که روی آنها عباراتی در محکومیت حیدر العبادی، نخست وزیر فعلی و نوری مالکی، نخست وزیر قبلی و دیگر شخصیتهای سیاسی عراقی نوشته شده بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات تأکید کردند که سیاستمداران، در منطقه سبز در حاشیه امنیت هستند و بقیه مردم را به حال خود رها کرده اند.

گفتنی است در سلسله انفجارهای اخیر که شدیدترین آنها در شهرک صدر به وقوع پیوست، بیش از ۹۰ نفر شهید و ده ها نفر مجروح شدند.