روزنامه الاخبار اعلام کرد که ریاض کاردار خود را در بیروت فراخوانده است.

به گزارش پرس شیعه، روزنامه الاخبار گزارش داد که ریاض، «ولید البخاری» کاردار عربستان در لبنان را فراخوانده است.

بر اساس این گزارش ولید البخاری طی ساعات گذشته تمام نشست ها و فعالیت های خود را در بیروت متوقف کرده چرا که باید سریعا به عربستان سفر کند.

گزارش های خبری منتشر شده حاکی از آن است که ریاض قصد دارد یک دیپلمات جدید(یک افسر با درجه سرتیپ) را به جای کاردار کنونی عربستان در بیروت تعیین کند.

البخاری یکشنبه شب بیروت را ترک کرد.