«أبی احمد» نخست وزیر اتیوپی با سفر به اریتره، مقدمات صلح با این کشور پس از ۲۰ سال اختلاف را آغاز کرد.

به گزارش پرس شیعه، در پی دیدار تاریخی سران دو کشور آفریقایی اتیوپی و اریتره در روز یکشنبه پس از ۲۰ سال قطع روابط دیپلماتیک، «أبی احمد» نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد که کشور متبوع وی امکان دسترسی به بندر کشور همسایه، اریتره، را خواهد یافت.

أبی در سخنانی که از رسانه های خبری این دو کشور همسایه – اریتره و اتیوپی- پخش شد، اظهار داشت: «اتیوپی بهره گیری از بندر اریتره را دوباره از سرخواهد گرفت».

گفتنی است که نخست وزیر اتیوپی روز یکشنبه برای انجام مذاکرات تاریخی صلح وارد «اسمره» پایتخت اریتره شد.