کتاب بررسی اندیشه و سازوکارهای رهبری امام خامنه‌ ای با نام از نیمه خرداد منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ از نیمه خرداد که طرحی است از اندیشه و رهبری حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای، همزمان با بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد.

در این کتاب از بیانات و خاطرات رهبر انقلاب استفاده شده و نویسنده تلاش کرده تا با گذر از تصویر رهبری به عنوان یک سخنران زبردست، به‌طور فشرده، نمایی روشن و سرراست از خطوط کلی زندگی، شخصیت، اندیشه و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه کند.

این کتاب که به کوشش مصطفی غفاری فراهم شده را می‌توان نخستین نمونه در مطالعات رهبری‌پژوهی مبتنی بر تجربه انقلاب اسلامی دانست که نه ‌تنها به اندیشه، بلکه به الگوی کنش و سازوکارهای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز می‌پردازد.

مصطفی غفاری در این کتاب تلاش کرده تا روایتی از اندیشه و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به دست دهد که خوانندگان را در نزدیک شدن به این هدف‌ها همراهی کند: آشنایی فشرده با زندگی فکری ـ سیاسی و نیز شاکله و مولفه‌های شخصیتی ایشان؛ دریافت مهم‌ترین ابعاد منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای در کنار نمونه‌هایی از کنش‌های غیرکلامی و در ارتباط با زمینه‌های آن؛ درکی از سازوکارهای اصلی در الگوی رهبری؛ و در نهایت، برداشتی از هم‌نشینی آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در مدیریت کلان ایشان.

به این ترتیب، از نیمه خرداد در چهار بخش سامان یافته است:

بخش یکم آشنایی با زندگی علمی ـ اجتماعی، مبارزات سیاسی و برخی ویژگی‌های شخصیتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در فهم زمینه‌های فکری و مدیریتی ایشان داشته باشد.

بخش دوم شامل یک مقدمه تحلیلی و چندین سرفصل است که بخش مهمی از کلیدواژه‌ها و مفاهیم پرکاربرد در سخنان رهبر انقلاب را پوشش می‌دهد. این مداخل، بر اساس ظرفیت‌شان برای نشان دادن ابعاد مختلف افکار، دغدغه‌ها و عملکرد ایشان، از میان ده‌ها عنوانِ دیگر گزینش شده‌اند.

بخش سوم به الگوی رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اختصاص یافته و کارویژه رهبری در قالب دو سازوکار گفتمان‌سازی و نهادسازی در آن بررسی شده است.

بخش چهارم نیز شامل یک رشته ملاحظات اساسی در رابطه با فهم سخنان رهبری است که نسبت به سایر موضوعات کتاب، جنبه فرامتنی دارد اما در گره‌گشایی از برخی پرسش‌های خوانندگان، موثر است.

البته این اثر در نهایت همچون پنجره‌ای است به روی مخاطب تا در یک چهارچوب تحلیلی اولیه، با مراجعه به مجموعه آثار رهبر انقلاب در موضوعات مختلف، بتواند برداشت بهتری داشته باشد.

در آستانه بیست‌وهفتمین سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی، نهضت نرم‌افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ نخست این کتاب را در ۲۹۶ صفحه با بهای ۱۶۰۰۰ تومان به بازار نشر ارائه کرده است.