هزاران عرب اسرائیلی در آستانه سالروز نکبت برای حمایت از حق بازگشت آوارگان فلسطینی به خیابان‌ های قدس رفتند و با حمل پرچم فلسطین خواستار بازگشت آوارگان شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آستانه سالگرد تاسیس و استقلال اسرائیل (۱۴ مه)، هزاران عرب اسرائیلی که اصلیت فلسطینی دارند، با پرچم‌های فلسطین تظاهراتی در خیابان‌های قدس به راه انداختند تا حق از دست رفته بازگشت آوارگان و پناهجویان فلسطینی به میهن‌شان را یادآور شوند.

سازمان‌دهندگان این تظاهرات گفتند این نخستین باری است که چنین رویدادی در قلب اورشلیم (قدس) رخ می‌دهد.

فلسطینی‌ها سال‌روز تاسیس اسرائیل را روز «نکبت» می‌دانند، چرا که چنین روزی آغاز موسم آوارگی بیش از ۷۶۰ هزار فلسطینی بود که وادار به ترک کاشانه و میهن خود شدند. تعداد آوارگان فلسطینی امروز با فرزندان‌شان به بیش از ۵/۵ میلیون نفر می‌رسد.

تظاهرکنندگان روی پلاکاردها نوشته بودند: «در سالگرد استقلال‌تان روز نکبت ما را هم به خاطر بیاورید.» بسیاری از فلسطینی‌ها در پی تاسیس اسرائیل یا خانه‌هایشان را ترک کردند یا با زور وادار به ترک خانه‌هایشان شدند.

برای فلسطینی‌ها تامین حق بازگشت آوارگان فلسطینی پیش‌شرط هرگونه مذاکره صلح با اسرائیل است، اما دولت رژیم صهیونیستی همواره این درخواست فلسطینی‌ها را رد کرده است.