یک مرکز وابسته به مخالفان سوری به پیشروی چشمگیر ارتش سوریه در جنوب این کشور و مناطق مرزی با اردن اذعان کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از العهد، مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان این کشور اذعان کرد که نیروهای ارتش سوریه کنترل تمام مناطق مرزی با اردن را به دست گرفته اند.

این مرکز تاکید کرد که نیروهای ارتش سوریه موفق شده اند کنترل مناطق جنوب طیسیا واقع در حومه جنوب شرقی درعا تا گذرگاه نصیب و روستای زیزون واقع در حومه شمال غربی درعا را به دست بگیرند.

پیشتر کنترل این مناطق در دست گروه های مسلح بود.

دیدبان حقوق بشر سوریه اذعان کرد که با این پیشروی چشمگیر ارتش سوریه، نیروهای دولتی به گروه های وابسته به داعش در حومه غربی درعا بسیار نزدیک شده اند.

بیشتر بخوانید.....
رخنه نظامیان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه به الجزایر با هدف خاص