وزیر خارجه عربستان در جریان نشست همکاری عربی-چینی در پکن به تطابق دیدگاهها میان کشورهای عربی و چین اشاره کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست همکاری عربی-چینی در پکن گفت: چین شریک سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

وی افزود: مواضع چین و کشورهای عربی با هم درباره بحران ها و چالش ها با یکدیگر همخوانی دارد. طرفهای عربی و چینی خواستار تقویت و گسترش همکاری در همه زمینه ها هستند.