این آتش سوزی هیچ گونه خسارت جانی به دنبال نداشت، اما روند تکراری و مشکوک آتش سوزی در قاهره باعث نگرانی در افکار عمومی این کشور شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ ساختمان استانداری قاهره در مرکز این شهر دچار حریق شد. این آتش سوزی که تاکنون دلایل وقوع آن مشخص نشده است از اتاقی در بخش مدیریت مسکن استانداری شروع شد و به اتاق های بالای آن سرایت کرد.
استانداری قاهره با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای آتش نشانی توانستند آتش سوزی را مهار کنند.
در روزهای گذشته نیز موارد متعدد آتش سوزی در قاهره گزارش شده است که گسترده ترین آن ها، آتش سوزی بامداد دوشنبه در منطقه تجاری “الرویعی” در نزدیکی میدان العتبه در مرکز قاهره بود.
سازمان آتش نشانی مصر اعلام کرد در این آتش سوزی که در منطقه پرتراکم و قدیمی الرویعی روی داد ۲۵۰ فروشگاه و چند ساختمان مسکونی به همراه یک هتل در آتش سوختند.
همچنین بر اثر آتش سوزی بامداد چهارشنبه گذشته در فروشگاههای منطقه “الغوریه” در مرکز قاهره، شمار زیادی از فروشگاههای پوشاک و پارچه متعلق به فروشندگان دوره گرد، در آتش سوخت.