وزیر خارجه مصر در جدیدترین موضع گیری خود درباره بحران میان دوحه و چهار کشور عربی به شدت به قطر حمله کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، سامح شکری وزیر خارجه مصر گفت: قطر زیانهای زیادی به منطقه و ملت های آن وارد کرده و با تروریسم پروری و حمایت از گروههای تروریستی سبب ریختن خون افراد بی گناه شده است.

وزیر خارجه مصر اعلام کرد: قطر از طریق رسانه های خود فرصت لازم را برای گروههای تروریستی فراهم می کند و سرکرده های گروههای تروریستی را در اراضی خود جای می‌دهد.

وی افزود: موضع کشورهای مصر، عربستان، امارات و بحرین در ادامه تحریم قطر تا زمانی که به سیاست هایش ادامه می دهد، است. اگر سیاست های قطری متوقف تغییر کند و حمایت از تروریسم و تلاشهای آن برای بی ثبات کردن کشورهای منطقه و دخالت در امور داخلی آن متوقف شود، گشایش در اوضاع ایجاد می شود و اوضاع حالت عادی می یابد.

وزیر خارجه مصر گفت: اگر دوحه با خواسته های عربی(چهار کشور) مخالفت کند سیاست های چهار کشور در مهار زیانهای ناشی از ادامه تحریم خواهد بود.