روزنامه صهیونیستی معاریو در نخستین واکنش به شهادت سردار شهید مقاومت لبنان نوشت: ترور مصطفى بدر الدین در نزدیکی فرودگاه دمشق، ضربه بزرگ و مهلکی به کادر فرماندهی حزب الله بود.

به گزارش پرس شیعه؛ معاریو تصریح کرد: بدر الدین از نخستین اعضای حزب الله و بنیانگذار شاخه نظامی آن بود و “وزیر اطلاعات و امنیت” حزب الله به شمار می آمد.
این روزنامه صهیونیستی می افزاید: همانند مرحله پس از ترور مغنیه، می توان پیش بینی کرد که حزب الله این خلأ را نیز پر کند و این خسارت را جبران نماید.
معاریو در پایان نوشت: طبعا کسی در اسرائیل از “مرگ” بدر الدین متاسف نیست؛ کسی که ده ها حمله علیه تل آویو را برنامه ریزی کرده بود.