عربستان سعودی یک مقام وزارت دفاع این کشور را به اتهام دریافت رشوه ای به مبلغ یک میلیون ریال عربستان (۲۶۷ هزار دلار) و سوء استفاده از مقام خود بازداشت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی عربستان (اسپا) روز سه شنبه گزارش داد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به اتهام دریافت رشوه به میزان یک میلیون ریال عربستان (۲۶۷ هزار دلار) و سوء استفاده از مقام خود بازداشت کرد.

در بیانیه ای که متعاقب این دستگیری منتشر شد، به نقل از دادستان کل عربستان سعودی آمده است: «این مقام تلاش داشت تا با سوء استفاده از نفوذ و اعتبار حرفه ای خود، پرداخت دیون مالی به یک شرکت را به شیوه هایی نامتعارف ممکن سازد».

در ادامه این بیانیه آمده است که این مقام عربستانی اتهام رشوه خواری و دست داشتن دو فرد دیگر در این پرونده را تأیید کرده است. هنوز هویت بازداشت شدگان اعلام نشده است.

گفتنی است که در نوامبر سال گذشته، صدها تن از مدیران برجسته تجاری و کسب و کارها و شماری از اعضای خاندان سلطنتی عربستان دستگیر شده و به بهانه انجام تحقیقات گسترده در خصوص فساد، چندین ماه در هتلی در ریاض در بازداشت بسر بردند.

«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی که وزیر دفاع این کشور نیز به شمار می رود، ماه فوریه به یک روزنامه چاپ آمریکا گفته بود که این پاکسازی برای «سرطان فساد و ارتشاء» در حکم یک شیمی درمانی است.