به تازگی فسیلی متعلق به یک دایناسور عظیم و گیاهخوار در آرژانتین کشف شده که تخمین زده می شود در بزرگسالی حدود۹ تن وزن داشته است. این حیوان به دوره تریاسیک تعلق داشته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از یاهو نیوز، استخوان های یک دایناسور عظیم کشف شده که تخمین زده می شود در بزرگسالی بیش از ۹ تن وزن داشته است.

بقایای این دایناسور به نام Ingentia Prima( نخستین غول پیکر) در آرژانتین کشف شده است. این استخوان ها سه برابر نمونه های کشف شده پیشین از دوره تریاسیک هستند.

دوره تریاسیک نخستین عصر از دوران میانه‌زیستی که در حدود ۱۹۹٫۶–۲۵۱ میلیون سال پیش بوده‌ است. همچنین این دوره  با ۴۰ میلیون سال کوتاه‌ترین دوره در دوران میانه‌زیستی است.

محققان پیش از این تصور می کردند دایناسورهای عظیم تا قبل از ۲۵ میلیون سال بعد از این دوره به وجود نیامده اند.

سیسیلیا آپالدتی از دانشگاه سن خوزه می گوید: قبل از این کشف تصور می شد ژیگانتیسم  طی عصر ژوراسیک  و حدود ۱۸۰ میلیون سال قبل به وجود آمده است. اما این دایناسور قبل از پایان عصر تریاسیک ( بین ۲۰۵ تا ۲۱۰ میلیون سال قبل) می زیسته است.

میان دایناسورها جثه بزرگ ابزاری های بقا بود. دایناسورهای گیاهخوار غول پیکر با استفاده از حجم عظیمشان در برابر مهاجمان از خود دفاع می کردند.

Ingentia Primaیک دایناسور چهار پا و گیاهخوار بوده است.