پادشاه عربستان با انتشار فرمانی در راستای امتیازدهی به نظامیان سعودی شرکت کننده در ائتلاف متجاوز این کشور علیه یمن دستور عفو آنها از مجازاتهای نظامی و غیر نظامی را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با صدور دستوری اعلام کرد که نظامیان سعودی مستقر در یمن که در تجاوز ائتلاف عربستان به این کشور شرکت می کنند از مجازاتهای نظامی و غیر نظامی صادره علیه آنها مستثنی می شوند.

بر اساس این دستور، تمامی نظامیان سعودی شرکت کننده در تجاوز به یمن در صورتی که مجازاتهای نظامی و غیر نظامی در حق آنها صادر شده باشد عفو می شوند.

این اقدام پادشاه عربستان در راستای تقویت روحیه نظامیان سعودی شکست خورده در یمن و امتیاز دهی به آنها برای باقی ماندن در جنگ علیه این کشور صورت می گیرد.