در جریان دیدار وزیر تجارت عراق با سفیر لبنان در بغداد، دو طرف ساز و کار بازگشایی مسیر زمینی عراق به لبنان که از اراضی سوریه عبور می کند را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العراق نیوز، امروز «سلیمان الجمیلی» وزیر تجارت و برنامه ریزی عراق با «علی دیب الحبحاب» سفیر لبنان در بغداد دیدار کرده است.

در این دیدار ساز و کار تقویت روابط تجاری لبنان و عراق و آماده سازی برای برگزاری نشست اقتصادی مشترک لبنان و عراق مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این خبر در این دیدار امکان فعالیت مجدد خط زمینی مشترک عراق، لبنان و سوریه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مسیر «التنف، الولید، طریبیل» خط وصل زمینی میان عراق و لبنان به شمار می رود که از اراضی سوریه عبور می کند و بازگشایی این مسیر می تواند در زمینه افزایش حجم تبادل های تجاریه به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی برای دو کشور اهمیت زیادی داشته باشد.

در همین راستا سفیر لبنان تأکید کرده است که با بازگشایی این مسیر روابط دو کشور با پیشرفت زیادی مواجه خواهد شد زیرا این مسیر منافع مشترک بیروت و بغداد را تأمین می کند.