یک مجری طرح کلان ملی با بیان پیشنهادی برای اجرای این طرح ها گفت: ضروری است که برای یک طرح کلان بودجه بندی فازهای آتی پروژه مشخص شود تا به مرحله اجرایی برسند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، دکتر گئورک قره پتیان مجری طرح کلان ملی « شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه » در خصوص این پروژه به مهر،گفت: این پروژه از نظر پژوهشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاههای فردوسی مشهد و شهیدبهشتی به انجام رسیده است.

وی افزود:طرح های کلان ملی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» عملا مدتی است که متوقف شده و ما طی سال گذشته مشاهده کردیم که تغییر و تحول خاصی انجام نشده است.

قره پتیان با بیان اینکه مشکلات طرح های کلان مربوط به مسائل مالی و بودجه ای است، افزود: بهره بردار این طرح پژوهشی وزارت نیرو بوده که به صورت کتبی متعهد شده است نیمی از بار مالی را به عهده بگیرد تا طرح در صورت امکان به صورت عملی اجرایی شود.

وی با بیان راهکاری برای اجرای طرح های کلان ملی در شورایعالی عتف خاطر نشان کرد: ضروری است بودجه بندی فازهای آتی طرح های کلان مشخص شود تا به نتیجه برسند؛ اگر این رویه پیش گرفته شود طرح ها به راحتی به مرحله اجرایی می رسند.

وی با بیان اینکه ما دنبال پیاده سازی این طرح هستیم، عنوان کرد: این پتانسیل دیده می شود که طرح ها به مرحله اجرایی برسند؛ این پتانسیل علاوه بر اینکه در دانشگاه وجود دارد در صنعت هم دیده می شود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اکنون برای اجرای این طرح منتظر اعلام شورای عتف هستیم.