الگوی توسعه اقتصاد شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر با سخنرانی سید کاظم صدر ۲۴ تیر برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین نشست «اندیشه و عمل» به بررسی الگوی توسعه اقتصاد شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر اختصاص پیدا می کند.

در این نشست سیدکاظم صدر، کارشناس اقتصادی به ارائه دیدگاه های خود می پردازد.

این جلسه یکشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ به نشانی میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی، پلاک ۱۰ برپا می شود.