حجت الاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اعلام اینکه ما نیازمند بررسی دقیق نتایج حفظ تخصصی قران هستیم، گفت: بررسی حفظ تخصصی  در دستور کار جلسه شورای توسعه قرار خواهد گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، حجت الاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در گفتگو با مهر، در خصوص حفظ تخصصی یکساله گفت : طرح حفظ تخصصی یکساله توسط بعضی از مجریان بصورت موفق اجرا شده است که یکی از آنها موسسه بیت الاحزان بوده است.

وی ادامه داد: در طی سال های گذشته از مراکز حفظ تخصصی موسسات بازدید کردم و نتایج فارغ التحصیلان را در آزمون های  قرآنی دیده ام .

محمدی با تاکید بر اینکه شخصا به حفظ یکسال  توصیه نمیکنم افزود: شخصا توصیه به حفظ یک سال نمیکنم چون بنظرم بسیار فشرده و سنگین است و پیشنهادم حفظ قرآن در حداقل دوسال است  اما بعضا موسسات ما توانستند این کار را بخوبی انجام دهند.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: اگر کارشناسان ملاحظاتی  در این خصوص دارند باید ببینند که اشکالات این طرح در چیست تا در آن زمینه گفتگو کنیم ولی حفظ تخصصی یکساله می تواند به عنوان یکی از راه کار های حفظ تلقی شود ولی برای عموم مردم بیش از دو سال  را توصیه میکنیم که زندگی آنها تعطیل نشود.

محمدی با تاکید بر اینکه این روش برای عموم توصیه نمی شود ادامه داد: بررسی های لازم انجام شده و نتایج مثبت بوده است  ولی توصیه عمومی نمی شود اما اگر کسی برای ورود مشتاق باشد مشکلی نخواهد داشت. در واقع کسی که وقت  و ذهن مناسبی دارد  و در آزمون های تمهیدی نیز موفق می شود روش حفظ تخصصی برایش مناسب است.

دبیر شورای توسعه فرهنگ عمومی تصریح کرد: با توجه به اینکه حفظ تخصصی  در دستور کار جلسه شورای توسعه قرار خواهد گرفت بخش نظارت شورای توسعه بررسی دقیقی در خصوص اینکه  آیا حفظ یکساله  برکاتش بیشتر بوده است یا مضراتش می تواند مفید باشد یا خیر   انجام خواهد داد.

وی با عنوان اینکه ده سال است که حفظ تخصصی قرآن رایج شده ولی امروزه بشدت  گسترش یافته است اضافه کرد: ما به عنوان یک نهاد سیاست گذار و مسئول یکی از موضوعاتی که در شورای توسعه  دنبال  خواهیم کرد همین بحث حفظ تخصصی قرآن کریم   و آثار مثبت و منفی و آسیب شناسی آن است که بررسی های جدیدی در آن صورت خواهد گرفت.