یگان هایی از ارتش سوریه وارد شهر «طفس» در حومه درعا شدند. ورود ارتش سوریه به این شهر پس از الحاق این شهر به توافق آشتی صورت گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سانا، پرچم سوریه نیز بر بام ساختمان شورای شهر طفس به اهتزاز درآمد.

گروه های مسلح در  شهرک طفس در حومه غربی درعا با میانجی گری روسیه با اشتی با دولت سوریه و هماهنگی برای مبارزه با عناصر تروریستی داعش موافقت کردند.

توافق آشتی در طفس ورود ارتش سوریه به منطقه تماس با گروه موسوم به « جیش خالد بن ولید » که با داعش بیعت کرده را فراهم کرد.