سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت غذایی یمن اعلام کرد که در صورت فراهم نکردن امکانات لازم، فاجعه انسانی در این کشور رخ خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «فائو» یا سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای نسبت به وقوع فاجعه انسانی در یمن بر اثر گرسنگی و کمبود غذا هشدار داد.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است: در صورتی که امکانات لازم برای ارائه کمک های بشردوستانه در زمان مناسب و در موسم کشاورزی و کاشت سبزیجات فراهم نگردد، احتمال دارد وضعیت غذایی در یمن به فاجعه ای انسانی تبدیل شود.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است: نزدیک به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یمن که بیش از نیمی از ساکنان این کشور را تشکیل می دهند، نیاز مبرم به ارائه کمک برای تامین معیشت خود دارند.

همچنین در بیانیه فائو بیان شده است :حمایت از خانواده در برابر تهدیدهای غذایی موجب نجات دادن بسیاری از افراد می گردد و بالعکس در صورت ورود کشاورزی به مرحله بحرانی، به خانواده آسیب می رسد.

در پایان این بیانیه آمده است: از جمله تهدیدهای امنیت غذایی گسترش ملخ صحرایی است که زندگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کشاورزان، زنبورداران و چوپانان را در ۵ استان در معرض خطر قرار داده و همچنین سیلاب هایی که در ماه های اخیر رخ داد، موجب شد که ۴۹ هزار نفر به کمک های فوری نیاز پیدا کنند.