بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فیلسوفان مسلمان، فلسفه، الهیات و عرفان اکتبر ۲۰۱۹ در لندن، انگلستان برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فیلسوفان مسلمان، فلسفه، الهیات و عرفان در روزهای ۲۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ در لندن، انگلستان برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل فلسفه اسلامی، فلسفه اولیه، کلام، فلسفه، تفاوت بین کلام و فلسفه، منطق، منطق در قانون اسلامی و الهیات، منطق ارسطویی، منطق ابن سینایی،  متافیزیک، استدلال‌های کیهانشناسی و هستی شناختی، تمایز بین ماهیت و وجود، قیامت، روح، زمان، حقیقت،  فلسفه طبیعی: کیهانشناسی، تکامل، پدیده شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه آموزش، فلسفه علم، زمینه های دیگر: معرفت شناسی، فلسفه حقوقی، رمان‌های فلسفی، فلسفه سیاسی، فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماعی، ابعاد دیگر فلسفه اسلامی: حکمت شرق (حککمت متعالیه)، فلسفه صوفی، مکتب سنتی فلسفه اسلامی معاصر می شود.

 با توجه به این موضوعات از علاقمندان دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۱۲/havana/ICMPMS?step=۲  در این کنفرانس شرکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا روز ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۱۰/london/ICMPPTM مراجعه گردد.