آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ارتش در غرب کشور با حضور جمعی از فرماندهان نظامی در بیمارستان ۵۲۰ ارتش کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش شیعه پرس، نخستین آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ارتش در غرب کشور با حضور جمعی از فرماندهان نظامی در بیمارستان ۵۲۰ ارتش شهرستان کرمانشاه افتتاح شد.

رییس بیمارستان ۵۲۰ ارتش در حاشیه افتتاح این آزمایشگاه گفت: این آزمایشگاه در سطح استان کرمانشاه نمونه است و علاوه بر کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح به دیگر افراد نیز خدمات دهی خواهد کرد.

سرهنگ پزشک علی اصغر کشتازرع افزود: این آزمایشگاه در فضایی به مساحت ۱۵۰ متر مربع افتتاح شده و ۱۵ پزشک متخصص پاتوبیولوژی در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه دارای بخش های مختلفی همچون هموتولوژی، هورمون شناسی، بیوشیمی میکروبشناسی، آنالیز ادرار، پاتولوژی و بانک خون است.

رییس بیمارستان ۵۲۰ ارتش تصریح کرد: این بیمارستان به عنوان بیمارستان تخصصی ارتش در غرب کشور فعالیت می کند و علاوه بر کارکنان ارتش به دیگر کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح و مردم عادی نیز خدمات دهی دارد.

بیشتر بخوانید.....
ناوگروه پنجاهم ارتش، بمبئی را به مقصد بندرعباس ترک کرد