درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش» با موضوع «عکاسی و فلسفه: علیه تاریخ فاتحان» برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش» با موضوع «عکاسی و فلسفه: علیه تاریخ فاتحان» با تدریس صالح نجفی برگزار می شود.

شروع دوره دوشنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید.....
دستگاه تبلیغی باید در جامعه حرکت ایجاد کند