بحرینی ها ضمن تجدید پیمان با آیت الله شیخ عیسی قاسم، نام پادشاه بحرین را زیرپای خود لگدمال کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های بحرینی، ساکنین منطقه الدراز بحرین -محله سکونت آیت الله عیسی قاسم- دیشب و امروز به نشانه تجدید پیمان و عهد با شیخ دست به تظاهرات زدند.

مردم با در دست داشتن تصاویری از آیت الله عیسی قاسم که بر روی آنها شعار “عهد ما با تو عهد خون است” به چشم میخورد نام پادشاه بحرین را در زیرپای خود لگدمال نمودند.

همزمان نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه منطقه را محاصره نموده و تحت کنترل شدید امنیتی قرار دادند.

اهالی الدراز همچنین شب گذشته برای چندمین شب متوالی مجالس دعا برگزار نموده و برای سلامتی آیت الله شیخ عیسی قاسم و بازگشت وی به بحرین دعا نمودند.

امروز پنجمین روز از خروج آیت الله عیسی قاسم از بحرین برای درمان پس از تحمل بیش از دو سال محاصره در منطقه الدراز است.