شیخ صهیب حبلی از علمای برجسته اهل سنت لبنان امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه در خطبه های نماز جمعه خود با اشاره به شهادت شهید بدرالدین اظهار داشت: من به فرماندهان مقاومت اسلامی لبنان شهادت فرمانده بزرگ حاج مصطفی بدرالدین(سید ذوالفقار) را تبریک می گویم.

به گزارش پرس شیعه؛ وی ادامه داد: فرماندهان بزرگی که تاریخ زندگی شان همراه با مقاومت، دلاورمردی ها و اسارت ها است، امکان ندارد که زندگی شان جز با شهادت در نزد پروردگارشان خاتمه پیدا کند و اینگونه شهید بدرالدین به قافله شهدایی همچون حاج عماد مغنیه، سمیر قنطار، جهاد مغنیه و پیش از آنها سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب پیوست.

شیخ صهیب حبلی، شهید بدرالدین را یکی از ستونهای مقاومت دانست و افزود: شهادت این شهید دلییی بر درستی تصمیم مقاومت برای مقابله با گروه های تکفیری است، گروه هایی که خطرشان کمتر از دشمن صهیونیستی نمی باشد. جنایت اخیر در روستای الزاره، نشانه ای از حجم وحشی گری های گروه های تروریستی است.

این روحانی برجسته اهل سنت لبنان با اشاره به انتخابات شهرداری های این کشور گفت: من از جریان های سیاسی در شهر صیدا می خواهم که اسلام را وارد رقابت های سیاسی نکنند، به خصوص در انتخاب شهرداری ها که برخی می خواهند به بهانه اسلام و به نام دفاع از اهل سنت، پیروزی های سیاسی کسب کنند. این چیزی است که صحت ندارد، چون مسلمان واقعی با دین خود تجارت نمی نماید و از دین در بازار سیاست سوء استفاده نمی کند.