درگیری میان جوامع محلی در جنوب اتیوپی بر سر مالکیت زمین باعث آوارگی بیش از ۸۰۰ هزار نفر از خانه و کاشانه‌شان شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از کمیته بین الملی صلیب سرخ از ژنو و آدیس آبابا، آوارگان خشونتهای اخیر در جنوب اتیوپی فاقد غذا، سرپناه وسایر ملزومات اولیه زندگی هستند و این درحالی است که فصل باران در این منطقه به زودی آغاز خواهد شد.

به گفته «شیرین حنفیه» رئیس تیم ارزیابی کمیته بین المللی صلیب سرخ، غفلت کامل جامعه جهانی از این بحران می تواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.

حنفیه می گوید در صورتی که کمکهای بشردوستانه سریعا افزایش پیدا نکند، با توجه به نزدیک شدن موسم باران، مردم در خطر شیوع بیماریها و سوء تغذیه خواهند بود.

درگیریهای اخیر در مناطق «گیدیو» و «گوجی غربی» آغاز شد و تعداد زیادی از آوارگان درگیریهای اخیر از این مناطق هستند.

بنا به گفته رئیس تیم ارزیابی صلیب سرخ جهانی، مردم این مناطق به سختی در تلاش هستند تا در هر مکانی که حداقل امکانات سکونت را داشته باشد اقامت کنند. وی افزود: آوارگان در مدارس، ادارات و کلیساها ازدحام می‌کنند و دسترسی ایشان به غذا و آب پاکیزه خیلی محدود است.

جهت تامین نیازهای این آوارگان، صلیب سرخ جهانی و صلیب سرخ اتیوپی به فراهم آوردن کمکهای امدادی برای ۱۰۰ هزار نفر از آوارگان در منطقه «کوچره» خواهند پرداخت. کمکهای امدادی شامل دارو، ملزومات درمانی مورد نیاز درمانگاههای محلی، تانکر آب، چادرهای برزنتی و کمک برای بهبود کیفیت آب و تاسیسات بهداشتی خواهد بود.

درگیریهای گیدیو و گوجی غربی جدیدترین دور خشونتها بین جوامع محلی بر سر زمین است که باعث آوارگی گسترده مردم شده است.