دیدبان اسلام ستیزی وابسته به دار الافتای مصر تاکید کرد که دولت آلمان با برخورد صحیح نسبت به مساله اسلام ستیزی گامی در جهت مقابله با خشونت علیه مسلمانان برداشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز دیدبان اسلام ستیزی زیر مجموعه دارالافتای مصر از اقدام دولت آلمان مبنی بر تصویب قانونی در راستای گنجاندن اقدامات اسلام ستیزانه در فهرست اقدامات مجرمانه تقدیر و استقبال کرد.

این مرکز در بیانیه قدردانی خود از دولت آلمان افزود: اقدامات اسلام ستیزانه یک ریشه واحد دارد و آن هم اغراض سیاسی است. بسیاری از کارشناسان آلمانی این اقدام دولت را ستودند تا جایی که پرفسور اندریاس زیک، رییس موسسه پروهش در رابطه با خشونت و درگیری این اقدام را گام نهادن در مسیر صحیح توصیف کرد و آن را در کاهش سطح خشونت علیه مسلمانان موثر دانست.

دیدبان اسلام ستیزی دارالافتای مصر تصریح کرد: باید علت های دشمنی علیه اسلام و مسلمانان بررسی شود و هیچ گاه نمی توان جنایاتی که در قالب اسلام ستیزی انجام می شود هم طراز دیگر جرم های معمولی دانست.

این مرکز اظهار داشت: حمله به یک انسان به جرم اینکه او مسلمان است یک جنایت عمیق با پیش زمینه طراحی شده به شمار می آیدکه باید عمق آن با مطالعات موسسات مربوطه بررسی و انگیزه چنین جنایت هایی مشخص و مرتفع شود.

در بیانیه این مرکز آمده است: ما از دولت های دیگر در کشورهای اروپایی می خواهیم که همانند دولت آلمان نگرش صحیحی نسبت به اسلام ستیزی و جرم انگاری آن داشته باشند تا میزان خشونت در کشورهای اروپایی به شکل چشم گیری کاهش پیدا کند.