مقامات امنیتی، دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین را از ایراد خطبه های نماز جمعه منع کرده و آن را مشروط به کسب اجازه از مراکز رسمی دانستند.

به گزارش پرس شیعه؛ مقامات امنیتی بحرین حجت الاسلام محمد علی المحفوظ، دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین را از ایراد خطبه های نماز جمعه منع کردند.

شیخ المحفوظ تنها پس از اخذ اجازه رسمی از مراکز رسمی مربوط به دولت می تواند خطبه ایراد کند.

در همین راستا، علمای بحرین در پیام هایی این اقدام دولت آل خلیفه را مصداق دیگری از اقدامات طایفه گرایانه و ظالمانه علیه شیعیان خواندند و اظهار کردند که تبعیض طایفه ای و دینی علیه شعیان درحقیقت ستم به رکن اساسی ملت بحرین است.