جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد که انفجارهای تروریستی عراق نشان می دهد که عناصر تکفیری از خوی وحشی گری برخوردارند و به مردم بی گناه رحم نمی کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای، انفجارهای تروریستی در بغداد، پایتخت عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر شد را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن انسان های بی گناه، میزان جنایتگری عناصر تروریستی تکفیری را در کشتار و ویرانی کشورهای منطقه روشن می کند.

این جمعیت تاکید کرد: انفجارهایی که بازارها و تجمعات مردمی را در بغداد عراق به خاک و خون کشید، نشان می دهد که عناصر تروریستی تا چه میزان در خوی وحشی گیری خود به پیش رفته اند و به زنان و کودکان نیز رحم نمی کنند.

این جمعیت با بیان اینکه گردانندگان اصلی این وقایع تلخ باید شناسایی و مورد مجازات قرار گیرند، اظهار داشت: به خانواده شهدای این حوادث تسلیت گفته و برای بازماندگان طلب صبر و برای مجروحان طلب عافیت می کنیم. امید است با ریشه کن شدن گروه های تکفیری تروریستی در داعش، امنیت به کشور اسلامی عراق بازگردد.