یکی از علمای الازهر مصر تاکید کرد که جدا نکردن سهم مستمندان از اموال، موجب فقر و تنگدستی می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ عویضه عثمان، مدیر بخش فتوای شفاهی الازهر در یک برنامه تلوزیونی گفت: برکت و روزی در مالی است که تطهیر شده باشد و مالی که حق دیگران در آن باشد رشد نکرده و همواره رو به کاستی است.

وی افزود: کسانی که از پرداخت زکات خودداری می کنند همواره با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند چرا که حق فقیر را از مال خود جدا نکرده اند و همین امر موجب فقر آنان می شود. این در حالی است که زکات دهندگان با برکتی که در رزق خود به دست می آورند در آسایش هستند.

این عالم اهل سنت مصر تاکید کرد: زکات روح زکات دهند را درمان می کند و حاجت نیازمند را برطرف می سازد. این مساله مورد اتفاق همه علما است که صاحب مال و مکنت باید سهمی را برای مستمندان در نظر داشته باشد.