رئیس سازمان امنیت ملی ایالات متحده، اعلام کرد که‌ واشنگتن در آزاد کردن مناطق اشغال شده‌ عراق کند عمل می کند و امسال نخواهد توانست موصل را آزاد کند.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از واشنگتن پست، جیمز کلاپر، رئیس سازمان امنیت ملی ایالات متحده، اعلام کرد که‌ آمریکا در آزاد کردن مناطق اشغال شده‌ کند عمل می کند و امسال نخواهد توانست موصل را آزاد کند. جنگ با داعش و تروریست ها بلند مدت خواهد بود و یک دهه‌ به‌ طول خواهد کشید.

دیوید ایگناتوس، مقاله‌ نویس واشنگتن پست در یادداشتی با بازخوانی گفته‌های رئیس سازمان سیا، زمان و چگونگی بازپسگیری مناطق زیر کنترل داعش را مورد برررسی قرار داده‌ است و به‌ نقل از جیمز کلاپر، رئیس سازمان امنیت ملی ایالات متحده نوشته‌ است: اگر چه‌ داعش بسیاری از مناطق و شهرهای زیر کنترل خویش را از دست داده‌ است و ما بسیاری از اعضای این گروه‌ تروریستی را روزانه‌ می کشیم، اما نبرد نهایی بسیار سخت و زمان بر است.

این نویسنده‌ در مقاله‌ خویش می افزاید: رئیس سازمان امنیت ملی ایالات متحده گفته‌ است که‌ بلاخره‌ موصل آزاد خواهد شد اما کاملا با خاک یکسان خواهد شد و فکر نمی کنم این مهم هم به‌ دست آمریکا انجام شود.

همچین این مقاله‌ نویس به‌ نقل از کلاپر نوشته‌ است: بعد از شکست بنیادگراها و تروریست‌ها در سوریه‌ و عراق کار به‌ اتمام نخواهد رسید و ما برای مدتی نامشخص در حالت سرکوب کردن قرار خواهیم گرفت و ممکن است یک دهه‌ به‌ طول بینجامد.

دیوید ایگناتوس در بخشی از مقاله‌ خویش اشاره‌ می کند: کلاپر بسیار بی پرده‌ اعلام کرد که‌ آمریکا قادر نیست تا مشکلات خاورمیانه‌ را حل کند، مشکلات امنیتی و اقتصادی این منطقه‌ فراتر از قدرت آمریکا است.

وی همچنین ادعا می کند؛ البته‌ فکر نمی کنم آمریکا بتواند خاورمیانه‌ را هم به‌ این آسانی ترک کند، چون در نبود رهبری آمریکا، در منطقه‌ اتفاقات نامعلومی به‌ وقوع خواهد پیوست و به‌ همین دلیل بودن ما در این منطقه‌ ضروری است و گاها نیرو هم به‌ بعضی از مناطق خاورمیانه‌ گسیل خواهیم کرد.