رئیس جمهوری روسیه نسبت به استقرار سامانه موشکی آمریکا در رومانی هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در آخرین هشدار رسمی این کشور برای استقرار سامانه موشکی آمریکا در رومانی اظهار داشت: مسکو تدابیر لازم را برای مقابله با اقدامات آمریکا در ایجاد سامانه موشکی در اروپا اتخاذ می کند.

این در حالی است که واشنگتن با نادیده گرفتن هشدارهای روسیه پنجشنبه هفته گذشته یک مرحله اصلی از استقرار اجزای سامانه دفاع موشکی خود را در پایگاه نظامی دوسلو در رومانی برجای مانده از دوران شوروی سابق را کامل کرد که سبب واکنش فوری مسکو شد.

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین در پوشش اخبار مربوطه به نقل از پوتین گفت: متاسفانه وضعیت رو به وخامت می رود که منظور راه اندازی ایستگاه ردیابی موشکی در رومانی از اجزای سامانه پدافندی موشکی آمریکا می باشد.

پوتین با ابراز نگرانی نسبت به استقرار سامانه موشکی و با اشاره به توافق هسته ای ایران گفت: آمریکا با ایران قرار داد امضا کرد و بگونه ای همه چیز راهم درست انجام داد که از این موضع واشنگتن حمایت می کنیم، اما تهدیدها را با استقرار سامانه پدافند موشکی ادامه می دهند.

پوتین با بیان اینکه سامانه پدافند موشکی برای برتری در شرق اروپا مستقر می شود، تصریح کرد: تصمیم گیرندگان استقرار این سامانه موشکی بدانند که تاکنون در آرامش و امنیت زندگی کرده اند، اما از این پس ما باید برای مقابله با خطرات احتمالی امنیتی علیه روسیه تلاش کنیم.