متخصصان خارجی با شرایط خاصی می توانند مشمول قانون جدید اعطای حق‌شهروندی در این کشور شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، روسیه امروز از تسهیل قانون  اعطای حق شهروندی به متخصصان خارجی در این کشور خبر داد.

بر اساس قانون جدید، متخصصان خارجی مشروط به اینکه به دست کم ۳ سال در روسیه به کار مشغول بوده باشند، مشمول تسهیل روند اعطای حق شهروندی خواهند شد.

معاون وزیر کشور روسیه این خبر را در دیدار با کمیته امنیتی و دفاعی شورای فدراسیون روسیه رسانه ای کرد.