سازمان اطلاعات آلمان از رفتن ۸۲۰ آلمانی به عراق و سوریه برای جنگ در کنار تروریست ها خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان اطلاعات آلمان اعلام کرد حدود ۱۴۰ نفر ازاین عناصر افراطی دردرگیری های عراق و سوریه کشته شده و یک سوم آنان، بار دیگر به آلمان بازگشته اند و هنوز حدود ۴۲۰ نفر ازآنان درخاک سوریه وعراق هستند.

سازمان اطلاعات آلمان در آمار ماه سپتامبر گذشته، تعداد تروریست هایی مهاجر به عراق و سوریه را ۷۴۰ نفر اعلام کرده بود.

براساس آمار سازمان اطلاعات آلمان حدود ۵ درصد (حدود ۴۰ نفر) ازاین عناصر افراطی، زمانیکه خاک آلمان را ترک کردند، کم سن و سال و نیمی ازآنان دختر بودند.

درهمین حال، دفتر حمایت از قانون وابسته به سازمان اطلاعات آلمان از شیوع پدیده افراط گرایی میان جوانان ابراز نگرانی کرد ، به ویژه پس از اینکه یک دختر ۱۵ ساله آلمانی مغربی الاصل در اواخر آوریل گذشته به پلیس چاقو زد و عده ای جوان به معبد سیک ها مواد منفجره شلیک کردند.

” هانس جرج ماسن ” رئیس سازمان اطلاعات آلمان در بیانیه ای اعلام کرد ” آشکار است که جوانان به سرعت به سمت افراط گرایی می روند و قدرت آنان برای پاسخ گویی به درخواست های داعش برای کشتن ” کفار” ایجاد مشکل می کند.

سازمان اطلاعات آلمان اخیراً از دولت این کشور خواسته است که به آن اجازه دهد همه اطلاعات شخصی افراد زیر ۱۶ سال را که مظنون به افراط گرایی هستند و درزمان حاضر ممنوع است، جمع آوری کند.