جنگنده های رژیم سعودی منطقه «الصفراء» واقع در استان صعده را به صورت گسترده هدف حملات خود قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، سلسله جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده های رژیم سعودی مناطق مختلف استان صعده را به صورت گسترده بمباران کردند.

در این حملات منطقه «الصفراء» واقع در صعده بیش از مناطق دیگر هدف حملات هوایی سعودیها قرار گرفت.

این درحالی است که گفته می شود به دنبال اصابت چند خمپاره شلیک شده توسط مزدوران سعودی به استان حجه یمن شماری از غیرنظامیان به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز به شدت زخمی شده اند.