دانشگاه ادیان و مذاهب از طریق برگزاری آزمون اختصاصی، از میان طلاب خواهر و برادر، دانشجوی دوره دکتری می‌پذیرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دانشگاه ادیان و مذاهب از طریق برگزاری آزمون اختصاصی، از میان طلاب خواهر و برادر، در پانزده رشته شیعه ‌شناسی، تاریخ تشیع اثنی‌ عشری، مذاهب کلامی، تصوف و عرفان اسلامی، مذاهب فقهی، الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی، وهابیت‌ شناسی، مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی، دین ‌پژوهی، حکمت هنرهای دینی، مطالعات و تحقیقات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، فرقه‌ های تشیع، ادیان غیرابراهیمی ـ ادیان ایرانی، عرفان اسلامی و اندیشه‌ های امام خمینی، مذاهب اسلامی ـ‌ تقریب دانشجوی دوره دکتری می پذیرد.

آزمون اختصاصی طلاب برای پذیرش دانشجو در دوره دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب پانزدهم مردادماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.