سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: نیروهای ارتش آمریکا برای نابودی تروریست ها در افغانستان و پاکستان در منطقه حضور دارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیان کرد: نیروهای ارتش آمریکا برای نابودی تروریست ها در پاکستان و افغانستان در منطقه حضور دارند.

وی در ادامه افزود: آمریکا به حمایت و همکاری خود با پاکستان ادامه خواهد داد،چون واشنگتن با اسلام آباد مفاد مشترکی در منطقه دارد. افغانستان و پاکستان با خطر تروریسم در منطقه روبرو هستند و برای فایق آمدن بر این مسئله با این دو کشور همکاری می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: افغانستان و پاکستان برای مبارزه تروریسم در منطقه با هم همکاری دارند و آمریکا خواهان ادامه مذاکرات صلح در افغانستان است. تروریست ها پناهگاه های امنی در افغانستان دارند و نیروهای ارتش آمریکا برای مبارزه با تروریستها در افغانستان حضور دارند.