رئیس جمهوری ترکیه از اظهارات رهبر حزب جمهوری خواه خلق مبنی براینکه نظام ریاست جمهوری بدون خونریزی محقق نمی شود،انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ رجب طیب اردوغان گفت مردم تنها مرجع تصمیم گیری دراین زمینه هستند، و ” کمال قلیچدار اوغلو ” رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه دراین باره صلاحیت ندارد، درصورتیکه مردم ترکیه به نظام ریاست جمهوری رای بدهند، باید تسلیم شوی و مانند بره ای مطیع باشی.

پایگاه ” ترک پرس ” به نقل از اردوغان نوشت این افراد را به نادانی در سیاست وعرف آن متهم کرد و گفت آیا آمریکا و آمریکای جنوبی در زمان منتقل شدن به نظام ریاست جمهوری خون ریختند، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.

اردوغان گفت آن ها خون نمی ریزند، بلکه خون خود را در راه دفاع و حمایت از وطنشان در مقابله با تروریسم فدا می کنند و کسانی که در زیر پرچمی واحد هستند و در کشوری واحد زندگی می کنند، درزمان حاضر، با استقامت در برابر گروه های تروریستی این وظیفه را انجام می دهند و در راه خود با ایمان و ثابت قدم هستند.

رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه به تنهایی درمقابل ۱۴ حزب در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در دهم اوت وارد شده است، و با رای اکثریت مردم ۵۲ درصد از انتخابات پیروز شده است، تاکید کرد اراده مردمی بار دیگر در زمان همه پرسی از نظام ریاست جمهوری پیروز خواهد شد.