نشست سخنرانی محسن ثلاثی درباره کتاب «جهان ایرانی و ایران جهانی» در خانه گفتمان شهر برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، سومین نشست از سلسه نشست های جهان ایرانی که موسسه فرهنگی بخارا با همکاری دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران شهری برگزار می کند به موضوع کتاب «جهان ایرانی و ایران جهانی» محسن ثلاثی اختصاص دارد.

در این نشست محسن ثلاثی، بازنشسته گروه انسان شناسی دانشگاه تهران درباره جهان ایرانی و ایران جهانی سخنرانی می کند و درپایان جلسه به پرسش های حضار پاسخ خواهد داد.

این نشست شنبه سی ام تیرماه از ساعت ۱۷ در خانه گفتمان شهر به نشانی میدان فلسطین ، خ طالقانی غربی پلاک ۵۱ برگزار می شود . شرکت برای عموم آزاد است.

تا کنون دو نشست از سلسله نشست های جهان ایرانی برگزار شده که به بررسی آرا مرحوم دکتر شایگان و مرحوم دکتر توران میرهادی اختصاص داشته است.