بیانیه مهم مرکز حراست وزارت صنعت در مقابله با تروریسم اقتصادی

 به گزارش پرس شیعه مرکز حراست وزارت صنعت و معدن و تجارت بیانیه را منتشر کرد.

مرکز حراست وزارت صنعت :

مقابله با تخلف کنندگان در بخش خودرو که مورد رضایت مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و عامه مردم قرار گرفت، نمونه بارز اقدامات این مرکز در مقابله با تروریسم اقتصادی است و به مردم برای ادامه این مسیر اطمینان خاطر میدهیم.

مرکز حراست وزارت صنعت در این بیانیه آورده است ؛ ما در مبارزه با تروریسم و جنگ اقتصادی هستیم،جنگ اقتصادی توسط دولت آمریکا برعلیه ملت ایران راه اندازی شده است.

تروریسم اقتصادی توسط بازیگران غیر دولتی وفرا ملی بکار گرفته می شود. تروریسم اقتصادی اقدامات هماهنگ، پیچیده برای بی ثباتی کلان در جهت اغتشاش در ثبات مالی و اقتصادی دولت و جامعه صورت می گیرد.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با علم و آگاهی از اقدامات ایذایی و مخرب عوامل تروریسم اقتصادی با تلاش شبانه روزی در حفظ منافع ملی و مردم عزیز حرکت خواهد کرد.