رژیم صهیونیستی «وصفی قبها» وزیر اسبق اسرا و از رهبران جنبش حماس را که اخیر به اسارت گرفته است، به ۵ ماه بازداشت موقت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، این رژیم اخیرا علیه یکی از رهبران ارشد حماس حکم بازداشت صادر کرده است.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، رژیم صهیونیستی وصفی قبها وزیر اسبق اسرا و از رهبران جنبش حماس را که اخیر به اسارت گرفته است، به ۵ ماه بازداشت موقت محکوم کرده است.