کرسی علمی ترویجی «تحلیل جامعه شناختی چالش های فرآیند بر ساخت مسائل اجتماعی در سازمان های مردم نهاد» عصر پنج شنبه در انجمن های علمی حوزه قم برگزار می شود

به گزارش پرس شیعه، کرسی علمی ترویجی «تحلیل جامعه شناختی چالش‌های فرآیند بر ساخت مسائل اجتماعی در سازمان های مردم نهاد» در قم برگزار می شود.

ارائه دهنده این کرسی بهنام لطفی و ناقدان رضا عیسی نیا و کمال اکبری هستند.

دبیری این نشست به عهده علیرضا زهیری است.

این کرسی علمی پنج شنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به نشانی قم، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.