سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در نشست سران احزاب سیاسی این کشور که در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در نشست سران احزاب سیاسی این کشور که در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست در خصوص چالش‌ها و مشکلات پیش روی عراق از جمله مطالبات تظاهرات کنندگان، نتایج بازشماری دستی آرا و روند رایزنی های کنونی برای تشکیل دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حکیم در این نشست، با اشاره به اهمیت برون رفت عراق از بحران‌های کنونی، از همگان خواست تا به مسئولیت خود در قبال ملت عراق و تحقق بخشیدن به آرمان‌ها و خواسته‌های آنان، پایبند باشند.

وی با تأکید مجدد بر نیاز مرحله پیش‌رو به دولت اکثریت ملی تصریح کرد: باید به سهمیه‌بندی‌های سیاسی پایان دهیم.

همچنین اعضای حاضر در نشست بر لزوم پایبندی به نتایج به‌دست‌آمده از شمارش دستی آرا توسط کمیسیون انتخابات تأکید کردند.

حاضرین با اشاره به خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان، در خصوص تشکیل ستاد بحران در استان‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور بررسی نیازهای مردم و اقدام برای حل و فصل آن، رایزنی کردند.