دولت روسیه از مقامات اروپایی خواسته اند از برگزاری اولین انتخابات مجلس دومای روسیه در شبه جزیره کریمه بازدید کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، «تاتیانا موسکالکوف» رئیس سازمان حقوق بشر دولت روسیه روز شنبه از مقامات اروپایی برای بازدید از شبه جزیره کریمه دعوت کرد.

بر اساس گفته مقامات روسی قرار است در شبه جزیره کریمه انتخابات قانونی برای انتخاب نماینده این منطقه برای ورود به مجلس دومای روسیه برگزار شود.

موسکالکوف خطاب به سازمان امنیت و همکاری های اروپا ( OSCE) خواستار نظارت مقامات اروپایی از روند برگزاری انتخابات در شبه جزیره کریمه شد.

وی گفت: برگزاری اولین انتخابات مجلس دومای روسیه در شبه جزیره کریمه برای مقامات روسیه اهمیت زیادی دارد.

شبه جزیره کریمه بعد از یک همه پرسی همگانی در ماه مارس ۲۰۰۴ به خاک روسیه ملحق شد. به گفته مقامات روسی قرار است چهار نماینده از شبه جزیره کریمه وارد مجلس روسیه شود.

موسکالکوف برای بازدید از شبه جزیره کریمه و نظارت بر انتخابات ۱۱ تا ۱۴ ماه می به این منطقه سفر خواهد کرد.