سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده است که آنکارا از حقوق تُرک های قبرس نخواهد گذشت و به حمایت های خود از آنها ادامه خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ترک پرس، «ابراهیم کالن» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که آنکارا از حقوق تُرک های قبرس حمایت خواهد کرد و پشت آنها را خالی نخواهد کرد.

در مراسمی که به مناسبت ۴۴ سالگرد عملیات نظامی ترکیه برای حمایت از تُرک های قبرس انجام شده بود سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که آنکارا از همه حقوق بین المللی خود برای حمایت از تُرک های قبرس استفاده خواهد کرد.

وی افزود که باید جامعه جهانی هم در کنار تُرکهای قبرس باشد زیرا آنها همواره به دنبال ایجاد صلح در این جزیره هستند برخلاف بخش یونانی قبرس که همواره هر راهکاری را رد می کند.

روز گذشته سالگرد «عملیات صلح» بود عملیاتی نظامی که ترکیه در سال ۱۹۷۴ بعد از کودتای نظامی در جزیره قبرس انجام داد. این کودتا با حمایت شورای نظامی حاکم در یونان انجام شده بود.